سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
خواهان دنیا مباش ، خدا زشتیهاى آن را به تو خواهد نمود و بى خبر ممان که از تو بى خبر نخواهند بود . [نهج البلاغه]