سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
بی گمان در سوره حمد، کلماتی جامع ازخیر و حکمت در امور دنیا و آخرت گرد آمده است که نظیر آن رادر هیچ کجا نمی توان یافت . [امام رضا علیه السلام]